XKLD NHAT BAN » Du học Nhật Bản - Vừa học vừa làm » Tiếng Nhật cơ bản giao tiếp trong nhà hàng P3 – Mẫu câu mời đi ăn đơn giản và phân tích mẫu ngữ pháp

Tiếng Nhật cơ bản giao tiếp trong nhà hàng P3 – Mẫu câu mời đi ăn đơn giản và phân tích mẫu ngữ pháp

Nếu bạn và người quen nào đó đang đi trên đường và có ý định tìm tới một nhà hàng nào đó bất kỳ trên đường đi. Hãy cũng tìm hiểu một đoạn hội thoại đơn giản :

nhà hàng nhật bản

HỘI THOẠI:


     


     すずき:    のど が かわきました ね。     


          Bạn không khát à?     


     ミラー:    そう ですね。なにか のみましょう。     


          Có chứ. Chúng ta tìm cái gì đó uống nhé?     


     すずき:    はい、あの レストランは どう です か。     


          Đồng ý. Nhà hàng kia thì sao nhỉ?     


     ミラー:    いい です ね。はいりましょう。     


          Được đấy. Vào đi.     


     すずき:    きれいな レストラン です ね。     


          Nhà hàng này đẹp, phải không?     


     ミラー:    なに が いいでしょう ね。     


          Mình đang tự hỏi cái gì hay cơ?     


     すずき:    いろいろ あります ね。     


          Có rất nhiều thứ để chọn lựa, phải không?     


     ウェイター:    いらっしゃいませ。ごちゅうもん は。     


          Chào mừng quý khách. Tôi có thể biết quý khách gọi gì không ạ?     


     すずき:    わたし は オレンジ ジュース と ケーキ を ください。     


          Vui lòng cho tôi một nước cam và một bánh ngọt.     


     ミラー:    わたし は コーラ を ください。それから おなか が すきますので、サンドイッチ も ください。     


          Tôi muốn một coca cola. À tôi đang đói, cho tôi một san-uych     


     ウェイター:    はい、すぐ おもち します。     


          Vâng, tôi sẽ mang ra ngay đây.     

TỪ VỰNG

のど       nodo   cổ họng
かわきます        kawakimasu  làm khô
のみます       nomimasu   uống
はいります       hairimasu   đi vào, bước vào
きれい         kirei xinh, đẹp
いろいろ      iroiro    rất nhiều, nhiều
いらっしゃいませ       irasshaimase   chào mừng
ちゅうもん        chuumon  yêu cầu, lệnh
オレンジ ジュース        orenji juusu  nước cam
ケーキ        keiki  bánh ngọt
コーラ        koola  coca cola
それから        sorekara  sau, sau đó, tiếp sau
おなか         onaka dạ dày
すきます       sukimasu trống rỗng
サンドイッチ         sandoicchi bánh san-uych
おもちします         omochi shimasu đem, mang

NGỮ PHÁP

1. のど が かわきました ね。
     Câu này có nghĩa là: bạn không khát à. Nếu dịch theo nghĩa đen nó có nghĩa là cổ họng của chúng ta khô mất rồi, phải vậy không? が là một tiểu từ chủ ngữ được dùng để giới thiệu một chủ đề mới, nhất là khi chủ ngữ đề cập tới các bộ phận trên cơ thể: mắt, mũi, tai….

2. きれい な レストラン です ね。
     Câu này có nghĩa là: Nhà hàng đó đẹp, phải không? Trong tiếng Nhật có 2 loại tính từ chính: các tính từ kết thúc bằng  i  hay  い) và các tính từ kết thúc bằng na hay  な. Đối với các tính từ kết thúc bằng  i ở thì hiện tại, chữ  i luông luôn đi với tính từ coh dù tính từ đó đứng một mình hay đi theo bổ nghĩa cho một danh từ khác. Đối với các tính từ kết thúc bằng  na ở thì hiện tại, đuôi  na chỉ xuất hiện khi tính từ đó bổ nghĩa cho danh từ.

3. ごちゅうもん は。
     Câu này có nghĩa là Tôi có thể biết quý khách gọi gì không ạ? hoặc Tôi có thể ghi lại yêu cầu của quý khách không?. Tiền tố ご khi đứng trước một số danh từ nhất định sẽ biến đổi danh từ đó sang dạng thức trang trọng, xã giao. Các ví dụ về tiền tố  お: おなまえ (tên), おしごと (nghề nghiệp), おてんき (thời tiết), và おたんじょうび (sinh nhật). Nhìn chung, ご được dùng với các từ có nguồn gốc Trung Hoa còn  お dùng với các từ có nguồn gốc Nhật Bản

4. わたし は オレンジ ジュース と ケーキ を ください。
     Câu này có nghĩa là Vui lòng cho tôi một nước cam và một bánh ngọt. を ください là một cách nói lịch sự khi bạn muốn đưa ra một yêu cầu nào đó, nhất là trong các cửa hàng hoặc nhà hàng. Câu này còn có thể được dịch là: Liệu tôi có thể có…hoặc vui lòng mang cho tôi.

5. はい、すぐ おもち します。
     Câu này có nghĩa là Vâng, tôi sẽ mang ra ngay đây.. おもち します là dạng lịch sự, trang trọng của động từ もちます (đem, mang). Trong tiếng Nhật, một số động từ có thể được biến đổi sang dạng lịch sự, trang trọng bằng cách thêm tiền tố  お vào phía trước, cắt bớt ます, và thêm します vào phía cuối của động từ. Nếu dịch theo nghĩa đen,  おもちします có nghĩa là: đem ra một cách khúm núm.

Chúc các bạn học tốt!

Thông tin liên quan khác:

xuat khau lao dong nhat ban, đi nhật, làm việc tại nhật, du học nhật bản, đi lao động nước ngoài, xuất khẩu lao động nhật bản uy tín

Gửi ý kiến nhận xét và chia sẻ

Chúng tôi trân trọng mọi ý kiến đóng góp của bạn!