XKLĐ NHẬT BẢN » Tag Archives: lao động

Tag Archives: lao động

Batimex Hà Nội tuyển 90 nam nữ chế biến Sushi tại Shizuoka 10/10/2016

Batimex Hà Nội tuyển lao động chế biến sushi – 10/10/2016 – Shizuoka Batimex Hà Nội tuyển lao động chế biến sushi – Xuất khẩu lao động Nhật Bản:  Cần tuyển lao động chế biến sushi tại Shizuoka – Nhật Bản. 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN Xuất khẩu lao động Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh kỹ năng, ...  Chi tiết »

Batimex Hà Nội tuyển 9 nam chế biến thủy sản tại Toyama

Batimex Hà Nội – Tuyển lao động chế biến thủy sản – Xuất khẩu lao động Nhật Bản:  Cần tuyển 9 nam lao động chế biến thủy sản tại Nhật Bản. Thời gian làm việc của TTS : 3 năm 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN Xuất khẩu lao động Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh kỹ năng,  Công ty chúng ...  Chi tiết »

Batimex Hà Nội tuyển 21 nam xây dựng tại Tokyo

Batimex Hà Nội – Tuyển lao động làm xây dựng – Xuất khẩu lao động Nhật Bản:  Cần tuyển lao động làm giàn giáo tại Nhật Bản, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN Xuất khẩu lao động Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh kỹ năng,  Công ty chúng tôi ...  Chi tiết »

Batimex Hà Nội tuyển 33 nữ và 6 nam chế biến thủy sản

Batimex Hà Nội – Tuyển lao động chế biến thủy sản – Xuất khẩu lao động Nhật Bản:  Cần tuyển lao động chế biến thủy sản tại Nhật Bản, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN Xuất khẩu lao động Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh kỹ năng,  Công ty ...  Chi tiết »

Batimex Hà Nội tuyển 6 nam đóng gói hàng kho thực phẩm

Batimex Hà Nội – Tuyển lao động đóng gói – Xuất khẩu lao động Nhật Bản:  Cần tuyển lao động đóng gói hàng trong kho tại Nhật Bản, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN Xuất khẩu lao động Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh kỹ năng,  Công ty chúng ...  Chi tiết »

Batimex Hà Nội tuyển 18 nam + 36 nữ chế biến bánh bao

Batimex Hà Nội – Tuyển lao động chế biến thực phẩm – Xuất khẩu lao động Nhật Bản:  Cần tuyển lao động làm bánh bao tại Nhật Bản, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN Xuất khẩu lao động Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh kỹ năng,  Công ty chúng ...  Chi tiết »

Tuyển lao động chế biến thực phẩm – 81 nữ – 7/3/2016

Tuyển lao động chế biến thực phẩm – Xuất khẩu lao động Nhật Bản:  Cần tuyển lao động chế biến đồ ăn tại Kagawa và Tokushima, Nhật Bản, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN Xuất khẩu lao động Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh kỹ năng,  Công ty ...  Chi tiết »

Tuyển lao động chế biến đồ ăn đóng hộp – 30 nữ – 25-30/2/2016

Tuyển lao động chế biến thực phẩm – Xuất khẩu lao động Nhật Bản:  Cần tuyển lao động chế biến đồ ăn đóng hộp tại Hokkaido, Nhật Bản, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN Xuất khẩu lao động Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh kỹ năng,  Công ty ...  Chi tiết »

Tuyển lao động chăn nuôi bò sữa – 12 nữ – 30/1/2015

Tuyển lao động chăn nuôi bò sữa – Xuất khẩu lao động Nhật Bản:  Cần tuyển lao động chăn nuôi bò sữa tại Hokkaido Nhật Bản, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN Xuất khẩu lao động Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh kỹ năng,  Công ty chúng tôi ...  Chi tiết »

Tuyển lao động chế biến thực phẩm – 18 nữ – 20/2/2106

Tuyển lao động chế biến thực phẩm – Xuất khẩu lao động Nhật Bản:  Cần tuyển lao động chế biến thực phẩm tại Yamaguchi Nhật Bản, Thời gian làm việc của thực tập sinh : 3 Năm 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN Xuất khẩu lao động Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh kỹ năng,  Công ty chúng tôi ...  Chi tiết »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes