XKLD NHAT BAN » Cẩm nang sống tại Nhật » Tổng quan về thể ngữ kính cẩn thường dùng trong tiếng Nhật

Tổng quan về thể ngữ kính cẩn thường dùng trong tiếng Nhật

Học tiếng Nhật Bản : Chúng ta cũng biết rằng tiếng Nhật là một trong những ngôn ngữ có độ khó cao để có thể học được. Rất khó để có thể sử dụng thành thạo và điều khiển ngôn ngữ này, đặc biệt khi sử dụng trong các ngữ cảnh cần có sự kính trọng lẫn nhau.

>>Những tiệm Ramen đáng “thưởng thức” tại Nhật

>>15 điều cần biết trước khi đến Nhật Bản

>>Nên chọn quà gì của Việt Nam để tặng người Nhật cho phù hợp?

Keigo – hay ngôn ngữ mang tính chất kính trọng là một cách để diễn đạt tính lịch sự, sự khéo léo cũng như thể hiện sự khiêm nhường trong giao tiếp. Có 3 kiểu diễn đạt như vậy trong tiếng Nhật: Ngôn ngữ lịch sự; Ngôn ngữ kính trọng, nể phục; Ngôn ngữ khiêm nhường.

  1. Ngôn ngữ lịch sự

Đây là một trong ba kiểu của “danh ngữ”, ngôn ngữ lịch sự – teineigo được xem là dễ sử dụng nhất. Người dùng chỉ cần thêm “masu” khi kết thúc một động từ. Một ví dụ đơn giản, động từ ăn – taberu, đi – iku, và làm – suru. “Taberu” trở thành “tabemasu”, “iku” thành “ikimasu”, “suru” thành “shimasu” (bất quy tắc), bạn có thể tìm hiểu kỹ về những quy tắc này nếu muốn. Đối với danh từ thì đơn giản hơn. Bạn chỉ cần thêm “desu” sau danh từ. Ví dụ, cái túi – kaban, bạn nói thành “kaban desu”. Vì vậy, khi bạn nói tên bạn có “desu” thì đồng nghĩa với việc đó là một câu nói mang tính chất lịch sự.

học tiếng nhật Bản

  1. Ngôn ngữ tôn trọng, kính trọng

Ngôn từ kính trọng được gọi là “sonkeigo” trong tiếng Nhật.  Những ngôn từ này được sử dụng khi giao tiếp với những người cấp trên của bạn hay với những người lớn tuổi hơn mà bạn từng tiếp xúc. Trong trường hợp này, “taberu” sẽ trở thành “meshiagaru”, “iku” thành “irassharu” và “suru” thành “nasaru”. Để thể hiện tính tôn trọng hơn, thì tốt hơn hết bạn chuyển thành thể lịch sự, điều mà thông thường hay sử dụng “masu”. Như vậy, “meshiagaru” thành “meshiagarimasu”, tuy nhiên, trong một số trường hợp, “irassharu” sẽ trở thành “irasshaimasu” và “nasaru” thành “nasaimasu” (ngoài quy tắc). Danh từ và động từ được tạo thành thể lịch sự bằng cách sử dụng tiền tố “o” và “go” (bạn cũng có thể tìm hiểu chi tiết hơn về vấn đề này).

học tiếng Nhật

  1. Ngôn ngữ thể hiện tính khiêm nhường

Trong tiếng Nhật còn gọi là “Kenjougo”, được sử dụng khi nói về bản thân hay một hành động nào đó. “Taberu” thành “itadaku”, sau đó trở thành “itadakimasu” (được sử dụng trước bữa ăn). “Iku” thành “mairu” và chuyển thành “mairimasu”. “Suru” thành “itasu” và chuyển thành “itashimasu”.

học tiếng Nhật

Tổng kết

Ngôn ngữ là một phần của văn hóa hoặc chính nó là nét đặc trưng của văn hóa. Ngôn ngữ theo thể kính cẩn được sử dụng tại Nhật cũng chỉ ra được địa vị cũng như mức độ tôn trọng của những người giao tiếp với nhau. Điều đó phản ánh tầm quan trọng của hệ thống trong xã hội (ngay cả trong một nhóm riêng). Đồng thời cũng phản ánh văn hóa cao cấp hoặc cơ sở , mối liên hệ giữa “sempai-kouhai”.  Điều đó cũng cho thấy phép lịch sự của người Nhật trong cuộc sống thường ngày.

“Khi bạn học một ngôn ngữ mới đồng nghĩa với việc bạn đang nghiên cứu một nền văn hóa mới”

Đình Hoàng dịch

Gửi ý kiến nhận xét và chia sẻ

Chúng tôi trân trọng mọi ý kiến đóng góp của bạn!