XKLD NHAT BAN » Tin tức xuất khẩu lao động » Nhật Bản sẽ có chế tài xử phạt đối với nghiệp đoàn

Nhật Bản sẽ có chế tài xử phạt đối với nghiệp đoàn

Từ 2016 Nhật Bản xử phạt công ty nghiệp đoàn đối xử không tử tế đối với thực tập sinh

Theo tin từ Bộ lao động và Bộ tư pháp Nhật Bản nhóm họp xem xét lại chế độ đối với tu nghiệp sinh – thực tập sinh nước ngoài lao động tại Nhật Bản .
Từ năm 2016 sẽ bắt buộc các nghiệp đoàn nhận lao động nước ngoài làm việc phải báo cáo cho 「Tổ chức giám sát 」 về tình hình ăn ở làm việc của các bạn thực tập sinh , tu nghiệp sinh . Chế độ tiền lương phải như người
lao động Nhật Bản và đối tượng nào vi phạm sẽ bị xử lý hành chính và phạt tiền .

xử phạt nghiệp đoàn nhật

Hiện trạng lao động tu nghiệp sinh Việt Nam tham quan các công xưởng Nhật Bản

Thực tập sinh là người nước ngoài lao động tại Nhật Bản hiện nay con số lên khoảng 16 vạn lao động , để giải quyết tình trạng việc phản ứng chỉ trích từ nước ngoài về tình trạng xâm phạm vi phạm nhân quyền , người lao động bị đối xử bất bình đẳng .

xử phạt nghiệp đoàn nhật

Hiện trạng lao động tu nghiệp sinh Việt Nam làm việc tại công xưởng Nhật Bản

Theo như JITCO, năm 2013 thì có 1109 lao động thực tập sinh gặp sự cố về lao động , tình trạng lao động quá sức ,quá nhiều thời gian , vì thế bị tổ chức Liên hợp quốc chỉ trích mạnh mẽ về tình trạng 「Cưỡng ép lao động 」. Đồng thời theo điều tra, chế độ thực tập sinh làm cho ấn tượng về Nhật Bản xấu đi rất nhiều . Năm 2014 , điều tra hỏi trên 100 lao động thực tập sinh, tu nghiệp sinh Việt Nam về ấn tượng Nhật Bản thì có 97% trước khi đến Nhật trả lời ấn tượng tốt nhưng sau khi đến Nhật thì số lượng trả lời tốt giảm xuống còn 58% .

xử phạt nghiệp đoàn nhật

Lao động tu nghiệp sinh Việt Nam làm việc chăm chỉ tại công xưởng Nhật Bản

Xử phạt công ty nghiệp đoàn

Thiết lập Tổ chức giám sát thì chính phủ hiện nay đang suy xét các nội dung như sau :

  • Tổ chức giám sát thiết lập cơ cấu thực tập sinh người nước ngoài

  • Nghĩa vụ thông báo giám sát các nghiệp đoàn nhận tu nghiệp sinh thực tập sinh nước ngoài .

  • Yêu cầu đối xử bình đẳng và hơn như người Nhật

  • Đối tượng xí nghiệp công ty nào vi phạm sẽ bị xử lý hành chính ,phạt tiền, và sẽ bị phạt 5 năm đình chỉ nhận tu nghiệp sinh- thực tập sinh 

  • Tổ chức giám sát sẽ được thiết lập 13 văn phòng trên toàn quốc , tiến hành kiểm tra giám sát bất ngờ , không thông báo trước cho các xí nghiệp công ty.

Theo jpvn.net

Thông tin liên quan:

Gửi ý kiến nhận xét và chia sẻ

Chúng tôi trân trọng mọi ý kiến đóng góp của bạn!